asetik asit

Asetik Asit Güvenlik

asetik asit güvenlik

Asetik Asit Güvenlik İlk Yardım Tedbirleri

Soluma:

Asetik asitin kullanımı sırasında pvc veya kauçuk eldiven, çizme ve koruyucu gözlük kullanılması gereklidir. Hasta temiz havaya çıkarılmalıdır. Solumada güçlük varsa oksijen verilmelidir. Soluma yoksa suni teneffüs yaptırılmalıdır

Cilde temas:

Asetik asitin vücuda değmesi halinde yanıklara neden olacağından bol su ile yıkanmalıdır.Derhal kirli elbise veya ayakkabı çıkarılmalı ve bulaşan bölge bol su ile (en az 15 dak.) yıkanmalıdır

Göze temas:

Bol su ile yıkanıp (en az 15 dak.) derhal tıbbi gözetim yapılmalıdır.

Yutma:

Ağız bol su ile (en az 15 dak.) çalkalanmalı, bol su içirilmelidir kusturulmamalıdır. Derhal tıbbi
gözetim yapılmalıdır.

Yangınla Mücadele Tedbirleri

Uygun yangın söndürme maddesi : Kuru kimyasal, C02, uygun köpük.
Yangınla mücadelede gerekli koruyucu: Kişisel solunum cihazı, yanmaya dayanıklı elbise, kauçuk eldivenler.

Kaza Sonucu Yayılama Karşı Tedbirler

Kişisel önlemler : Yayılan bölgeye solunum maskesi ile girilmelidir.
Çevresel önlemler : Kaçak giderilmelidir.
Temizlenme metodları : Su ile seyreltilerek alkali çözelti (soda, kireç) ile nötralize edilmelidir.

Koruyucu Ekipman
Gözler
Ürünün kullanıldığı her zaman kimyasal gözlük ve tam yüz siperi veya tam yüz maskesi giyilmesi gerekir.
Kontakt lensler takılmamalıdır, onlar ağır göz yaralanması sebepolabilirler.
Solunum
Düşük volatilite ve toksisite nedeniyle, tehlike potansiyeli bu malzeme için nispeten düşüktür. Solunum koruması normalde gerekli değildir.

Eldiven
Kimyasal olarak dayanıklı malzemeden koruyucu eldiven (kauçuk, nitril veya PVC)
giyilmelidir. Kirlenen giysileri yıkayın ve iyice kurulayın..


Giyim
Kimyasal olarak dayanıklı malzemeden Vücut takım elbise, önlük ve / veya tulum gerekir
giyilmelidir. Kirlenen giysileri yıkayın ve tekrar kullanmadan önce iyice kurulayın.
Ayakkabı asetikasit yere döküldüğü zaman kayganlaştırıcı etki gösteririr.Kaymaya karşı etkili özel ayakkabı giyilmelidir.

Asetik Asit videosu

Sık Sorulan Sorular:

                                                   

flag_en  flag_tr 
Adres & Mesai

Mescit Mahallesi
Demokrasi Caddesi
Birmes Sanayi Sitesi
A6 Blok No. 13
Orhanlı - Tuzla - İstanbul